listopada 13, 2017

SLS Sodium Lauryl Sulfate 7 faktów

SLS Sodium Lauryl Sulfate 7 faktów 

SLS Sodium Lauryl Sulfate  Laurylosiarczan sodu (powszechnie znany jako SLS) jest anionowym środkiem powierzchniowo czynnym powszechnie stosowanym jako emulgujący środek czyszczący w domowych produktach czyszczących (detergenty do prania, środki do czyszczenia w sprayu i detergenty do zmywarek). Stężenie SLS występujące w produktach konsumpcyjnych różni się w zależności od produktu i producenta, ale zazwyczaj mieści się w zakresie od 0,01% do 50% w produktach kosmetycznych i 1% do 30% w produktach czyszczących. SLS może być syntetyczny lub pochodzić z natury. Ta substancja chemiczna jest syntetyzowana w reakcji alkoholu laurylowego z ropy naftowej lub źródła roślinnego z trójtlenkiem siarki w celu wytworzenia laurylosiarczanu wodoru, który jest następnie neutralizowany węglanem sodu, aby wytworzyć SLS.
sls sles sodium lauryl sulfate sodium laureth sulfate


Czas odpowiedzieć sobie na ważne pytania
  1. Czy podrażnia oczy i wywołuje zaćmę?
Podobnie jak większość chemikaliów, SLS może być drażniący dla oka, gdy jest dostarczany jako czysty surowiec lub w wysokich stężeniach.W stężeniach <0,1%  nie działa szkodliwie na oczy.
W kontrolowanym środowisku laboratoryjnym tworzenie się zaćmy można wywołać poprzez zanurzenie soczewki oka w stężonym roztworze SLS. Podrażnienie oczu zostało wywołane przez użycie stężenia SLS równoważnemu dla produktu do pielęgnacji ciała z płukaniem zawierającego 20% SLS. Jednakże osiągnięto to po wielokrotnym narażeniu oczu zwierząt na dawkę 0,5 ml szamponu przez 14 dni.
Ponadto należy zauważyć, że anatomia oka sprawia, że ​​bezpośrednie narażenie oka na działanie SLS jest niemożliwe, ponieważ jest ono chronione przez powieki i rogówkę, a zatem nie naraża się go  podczas typowego użytkowania produktów konsumenckich.

2. Czy podrażnia skórę uczula i jest żrący?

Badania toksyczności na skórze wykazują, że 24-godzinna ekspozycja na 1-2% roztwór  SLS może zwiększyć transepidermalną utratę wody warstwy rogowej - najbardziej zewnętrznej warstwy skóry - i powoduje łagodne, ale odwracalne zapalenie skóry. Testy przeprowadzone na ludziach (zazwyczaj 24-godzinne narażenie) potwierdzają, że stężenia SLS> 2% są uważane za drażniące dla normalnej skóry. Podrażnienie skóry również zwiększa się wraz ze stężeniem SLS i czasem trwania bezpośredniego kontaktu.
Innym twierdzeniem jest, że SLS jest żrący dla skóry .Substancje żrące to takie, które powodują nieodwracalne uszkodzenie lub zniszczenie skóry w wyniku bezpośredniego kontaktu ze skórą. Karty charakterystyki substancji niebezpiecznej dla SLS nie klasyfikują tego materiału jako materiału żrącego i nie wymagają specjalnych środków ostrożności
Nie ma naukowych dowodów potwierdzających, że SLS ma potencjał uczulający. SLS nie znajduje się na żadnej liście znanych lub podejrzewanych alergenów.

3. Czy jest rakotwórczy ?

Substancje, które wykazują takie działanie są rejestrowane i klasyfikowane przez wiele organizacji takich jak: Międzynarodowa Organizacja Zdrowia (WHO), Międzynarodowa Agencja ds. Badań nad Rakiem (IARC). SLS i SLES nie figurują na żadnej z tych list, składniki te są nietoksyczne i wbrew wielu opiniom pojawiającym się na forach internetowych i prasie nie są rakotwórcze. Także wg National Library of Medicine na bazie TOXNET®, SLS nie jest sklasyfikowany też jako mutagen.

Inne roszczenia potępiające SLS jako czynnik rakotwórczy wskazują na reakcję chemiczną pomiędzy SLS a formaldehydem, który tworzy nitrozoaminy jako produkt uboczny. 32 Jednak SLS i formaldehyd nie są w stanie reagować i tworzyć nitrozoaminy. Nitrozoaminy zawierają dwa atomy azotu, ale ani SLS, ani formaldehyd nie zawierają atomów azotu. Dlatego te dwa nie mogą reagować z wytworzeniem nitrozoaminy zawierającej azot. Chociaż nitrozoaminy powiązano z wieloma typami raka oraz wiele klasyfikuje IARC jako znany możliwe lub prawdopodobne rakotwórcze zależności od związków chemicznych, 34 nie mogą być związane z obecnością i stosowania SLS.

Inny rakotwórczy produkt uboczny, 1,4-dioksan, jest fałszywie związany z SLS. Należy jednak pamiętać, że istnieje potencjał zanieczyszczenia krzyżowego podczas produkcji. Producenci produktów z SLS mogą wykonywać analizy chemiczne w celu potwierdzenia, czy istnieją wykrywalne poziomy 1,4-dioksanu w składniku SLS lub sformułowanym produkcie konsumpcyjnym.

4. Czy wchłania się do krwiobiegu, gromadzi się w sercu, w wątrobie, płucach i mózgu, a także powoduje uszkodzenie ?

Raport o Ostatecznym Składzie Kosmetyków (CIR- zespół ekspertów Cosmetic Ingredient Review) w sprawie bezpieczeństwa SLS, który zawiera obszerny przegląd absorpcji i wydalania SLS u ludzi i zwierząt stwierdza, że ​​chociaż SLS może być wchłaniany przez skórę podczas bezpośredniego nakładania, to większość materiału pozostaje  na powierzchni skóry. SLS, który jest wchłaniany do krwiobiegu, jest szybko metabolizowany przez wątrobę do bardziej rozpuszczalnych w wodzie metabolitów, które szybko wydalane są z moczem, odchodami, czasami z upływem czasu.

5. Czy po sls wypadają włosy?

W raporcie CIR stwierdzono, że wysokie stężenia SLS może wpływać na włosy, ale nie przedstawiono dowodów na to, że narażenie na SLS powoduje wypadanie włosów. Raczej w raporcie zaleca się, aby produkty kosmetyczne stosowane na skórę nie zawierały stężenia SLS> 1% ze względu na możliwość deponowania mieszków włosowych.Ponadto w sprawozdaniu stwierdzono, że konieczne będzie dodatkowe badanie w celu wyjaśnienia rzeczywistych skutków osadzania. Od 2015 r. Nie przedstawiono dowodów naukowych sugerujących, że narażenie skóry na SLS powoduje wypadanie włosów.

6. Czy uczula ?

Kolejnym niepotwierdzonym twierdzeniem o SLS jest to, że może powodować poważne uczulenie skórne.Uczulacz jest substancją, która powoduje nadwrażliwość poprzez proces alergiczny lub fotodynamiczny, który staje się oczywisty po ponownym zastosowaniu tej samej substancji na skórze. Nie ma naukowych dowodów na poparcie tego, że SLS ma potencjał uwrażliwienia. SLS nie znajduje się na żadnej liście znanych lub podejrzewanych czynników uczulających. Dlatego stwierdzenie, że SLS jest sensybilizatorem, jest niedokładne.

7. Czy wpływa na rozrodczość, i gospodarkę hormonalną ?

W mniejszym stopniu twierdzenia o SLS powodujące chroniczne niekorzystne skutki dla zdrowia - takie jak mutagenność, toksyczność reprodukcyjna i rozwojowa, neurotoksyczność i zaburzenia endokrynologiczne - zostały dokonane bez odpowiedniego uzasadnienia. Dlatego warto wspomnieć, że SLS nie ma znanych chronicznych skutków zdrowotnych. Według bazy danych TOXNET ® National Library of Medicine , SLS nie jest klasyfikowany jako znany lub podejrzewany mutagen, toksyczny dla rozrodczości lub rozwojowy, neurotoksyczny lub zaburzający gospodarkę hormonalną.

Poniżej podaję wam linki gdzie szukałam, żebyście mogły same zdecydować co sądzicie o SLS

BIBLIOGRAFIA:
1. Cosmetic Ingredient Review (CIR) Final report on the safety assessment of sodium lauryl sulfate and ammonium lauryl sulfate. Int J Toxicol. 1983;2(7):127–81.
2. Cosmetic Ingredient Review (CIR) Final report on the safety assessment of sodium lauryl sulfate and ammonium lauryl sulfate. Int J Toxicol. 2005;24(1):1–102.
3. American Cancer Society Debunking the Myth. 1998. [Accessed July 8, 2015]. Available at: http://web.archive.org/web/20030803065801/http://www.cancer.org/docroot/nws/content/nws_2_1x_debunking_the_myth.asp
4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4651417/
5. http://www.cosmeticsinfo.org/sodium-lauryl-sulfate-and-sodium-laureth-sulfate
6. www.cir-safety.org
7. http://biotechnologia.pl/kosmetologia/artykuly/sls-sles-i-inne-substancje-pieniace-w-kosmetykach,15403
8. http://www.forbes.com
9. http://www.cosmeticsinfo.org/sodium-lauryl-sulfate-and-sodium-laureth-sulfate
10. https://www.unilever.com/about/innovation/Our-products-and-ingredients/Your-ingredient-questions-answered/Sodium-laureth-sulfate-and-sodium-lauryl-sulfate.html
11. http://www.cleaninginstitute.org/policy/sls.aspx#Safety_Reviews mega ważne info!
12. Health Report Sodium Lauryl Sulphate – Sorting Fact from Fiction. [Accessed July 7, 2015]. Available at: http://www.health-report.co.uk/sodium_lauryl_sulphate.html
13. Procter & Gamble (P&G) Safety Data Sheets. [Accessed August 19, 2015]. Available at: http://www.pgproductsafety.com/productsafety.
14. Karsa DR, Porter MR, editors. Biodegradability of Surfactants. Glasgow: Blackie Academic & Professional; 1995.
15. Healthy Choices Sodium Lauryl Sulphate. [Accessed June 30, 2015]. Available at: http://www.healthychoices.co.uk/sls.html.
16. International Agency for Research on Cancer (IARC) IARC monographs on the evaluation of carcinogenic risks to humans. 1999;71:589–602. [PubMe
17. U.S. National Library of Medicine (NIH) TOXNET: Toxicology Data Network. [Accessed July 8, 2015]. Available at: http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search2/f?./temp/∼HPylzG:3.
18. www.wikipedia.org/wiki/Sodium_laureth_sulfat www.wikipedia.org/wiki/Sodium_laureth_sulfat
19. Sodium Laureth Sulfate Overview ,http://greencleaning.about.com/od/GreenCleaningResources/g/Sodium-Laureth-Sulfate-What-It-Is-How-It-S-Used-And-More.htm


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz